Boglancering: Partnervold og partnerdrab – samfundets blinde vinkel

Hvis partnervold og partnerdrab skal forebygges, kræver det en samfundsmæssig erkendelse af, at både partnervold og partnerdrab er komplekse kriminalitetsfænomener.

Partnervold og partnerdrab – samfundets blinde vinkel bidrager med ny viden og refleksion over, hvordan retsvæsenets aktører kan behandle disse sager med en faglig, kritisk og analytisk tilgang. Her får du for første gang indsigt i både politividenskabelige, kriminologiske og strafferetlige temaer og en helhedsforståelse for et af de mest komplekse og omsiggribende kriminalitetsområder i Danmark.

 

Torsdag d. 25. april 2024 kl. 16-18

Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

Nanne Berg Auditoriet – 9A.1.01, Karen Blixensvej 8, 2300 Kbh. S

 

Program:

  • Velkomst og baggrunden for antologien v/Trine Baumbach, Linda Kjær Minke og Tine Søberg
  • Partnervold og partnerdrab v/ politidirektør Jørgen Bergen Skov

Korte oplæg:

  • Krise- og traumereaktioner hos mennesker udsat for gentagen vold v/lektor Sarah Dokkedahl
  • Husspektakler og familietragedier. Sproglig sløring af agens og ansvar v/ professor Tanya Karoli Christensen
  • Statens positive forpligtelser v/ TT-Adjunkt Mathilde Worch Jensen
  • Politiet og partnervolden v/specialkonsulent Jesper Rimmen
  • Network (og lidt til ganen)

Tilmelding:

Alle er velkomne, og tilmelding sker via dette link!