Årligt seminar i dansk som andetsprog

Traditionen tro præsenterer nuværende og tidligere studerende fra fagpakken dansk som andetsprog deres afsluttende projekter, specialer og udmærkede eksamensopgaver. Vi glæder os til en festlig morgen med fem inspirerende oplæg.

Program

10.00 Martha Sif Karrebæk, Marta Kirilova og Juni Arnfast Velkomst
10.05 Thea Helene Nørgaard Sprogunderviseres sprogbrug: Målsprog eller ikke-målsprog
10.35 Mikael Bøgel Fabrin Brug af stilladsering og visuelle hjælpemidler
11.05 Susanne Kristensen Degn og Rikke Gade Johansen Gruppearbejde på IB Danish ab initio – Dead end eller er der en vej?
11.35 Pause med kaffe & croissanter
12.00 Josephine Thøgersen Agerholm Sprog, identitet og kultur på Social- og Sundhedsuddannelsen
12.30 Ina A. Mance Sproglig angst og L2-læringsstrategier blandt videnarbejdere på en dansk arbejdsplads

Tilmeld dig seminaret