LaPUR Publications

Quist, P. (2021). Multiethnolect and dialect in and across communities. I L. Hall-Lew, E. Moore, & R. Podesva (red.), Social Meaning and Linguistic Variation: Theorizing the Third Wave. (s. 292-314). Cambridge University Press. 

Quist, P. (2020). Sprog og sted: En undersøgelse af sproglig variation i forstaden og landsbyen. Danske Talesprog20, 175-194.

Quist, P., & Skovse, A. R. (2020). Regional dialect and multiethnic youth style in a Danish social housing project. Journal of Multilingual & Multicultural Development.

Quist, P., & Svendsen, B. A. (2020). Urban Speech Styles of Germanic Languages. I M. T. Putnam, & R. Page (red.), The Cambridge Handbook of Germanic Linguistics (s. 714-735). Cambridge University Press. Cambridge handbooks in language and linguistics.

Monka, M., Quist, P., & Skovse, A. R. (2020). Place attachment and linguistic variation: A quantitative analysis of language and local attachment in a rural village and an urban social housing area. Language in Society49(2), 173-205.

Monka, M. (2020). Southern Jutland: Language Ideology as a Means to Slow Down Standardization. I M. Maegaard, M. Monka, K. K. Mortensen, & A. C. Stæhr (red.), Standardization as sociolinguistic change: A transversal study of three traditional dialect areas (s. 70-118). Routledge. Routledge Studies in Language Change.

Monka, M. (2019). Mobility and Language Change in Denmark. I M. Calderón Tichy, B. Hofinger, & E. Chamson (red.), Mobilität und Sprache. Mobility & Language (s. 25-34). Peter Lang. InnTrans Bind 12

Monka, M., Quist, P., & Skovse, A. R. (2019, okt. 23). Taler man som sit sted? – om lokaltilknytning og dialektbrug. https://dialekt.ku.dk/maanedens_emne/taler-man-som-sit-sted/

Quist, P. 2019. Indgruppe variabilitet blandt flersprogede unge – stil, kontrol og lokal tilknytning. Nordand – Nordisk tidsskrift for andrespråksforskning

Monka, M., Quist, P., & Skovse, A. R. 2019. Place attachment and linguistic variation: A quantitative analysis of language and local attachment in a rural village and an urban social housing area. Language in Society. doi:10.1017/S0047404519000733

Monka, Malene. 2018. Place-making and Dialect Leveling: A Real Time Panel-study from two Danish Dialect Areas. In The Sociolinguistics of Place and Belonging: Perspectives from the Margins. Leonie Cornips & Vincent de Rooij (eds.) John Benjamins (IMPACT: Studies in Language and Society). 213-237.

Monka, Malene. 2018. Jeg gider godt været over data fra Facebook – om at undersøge dialektbrug online. [I do feel up to Facebook – on investigating dialect use online]. In Fraseologi – genveje og omveje festskrift til Torben Arboe [Phraseology – short cuts and detours. Festschrift for Torben Areboe]. Kirsten Lyshøj and Inger Schonderbeek (eds.). Aarhus: University of Aarhus. 143-147.

Malene Monka and Kjeld Kristensen. 2018. Intraindividuel sprogbrug i Vinderup [Intraindividual langauge variation in Vinderup]. In Dansk til det 21. århundrede: - sprog og samfund.[Danish in the 21st century – language and society]. Tanya Karoli Christensen. Christina Fogtmann, Torben Juel Jensen, Martha Sif Karrebæk, Marie Maegaard, Nicolai Pharao and Pia Quist (eds.). Copenhagen: U Press. 207-222.

Monka, Malene. 2018. Sociolingvistik: Kom Bar Do – brug af dialekt på tværs af online og offline kontekster. [Kom Bar Do – Usage of Dialect across Online and Offline Contexts] In Sociale medier og sprog - Digital sprogbrug og social praksis. Andreas Candefors Stæhr & Kristine Køhler Mortensen (eds.). Copenhagen: Samfundslitteratur. 20-42.

Quist, Pia. 2018. Alternative place naming in the diverse margins of an ideologically mono-lingual society. I L. Cornips, & V. de Rooij (red.), The Sociolinguistics of Place and Belonging: Perspectives from the Margins. John Benjamins.

Quist, Pia and Hovy, Dirk. 2018. Computersociolingvistik. Metoder til visualisering af regional variation i sociale medier [Computational sociolinguistics. Methods for visualizerne regional variation in social media]. In A. Stæhr, & K. K. Mortensen (red.), Sociale Medier og Sprog Samfundslitteratur.

Skovse, Astrid Ravn. 2018. Udgangspunkter og orienteringspunkter: En undersøgelse af socio-geografisk orientering, hverdagsmobilitet og sproglig praksis blandt unge to steder i Danmark. [Outsets and destinations. On the relationship between socio-geographic orientation, everyday mobility and linguistic practice among adolescents in two Danish settings]. PhD dissertation. Copenhagen: University of Copenhagen, Faculty of Humanities.

Skovse, Astrid Ravn. 2018. De dynamiske dialektbrugere [The dynamic dialect users]. In Retorikmagasinet no. 107.

Skovse, Astrid Ravn. 2018. Hvor er du fra? Hvor vil du hen? [Where are you from? Where are you going?]. At www.dialekt.dk

Quist, Pia 2017. Sprog-krop-sted: Dialektsamfundets meningsskabende orden [Language, Body and Place: The Meaning-making Order of the Dialect community]. In J-O. Östman, C. S., P. Gustavsson, & L. S. (red.), Ideologi, identitet, intervention.: Nordisk dialektologi 10. Helsingfors. 57-71.

Quist, Pia 2017.  Taler man ens i Gellerup og Vollsmose? [Comparing Speech in Gellerup and Vollsmose]. In Inger Schoonderbeek Hansen, Tina Tode Hougaard og Kathrine Thisted Petersen (udg.): 16.Møde om Udforskningen af Dansk Sprog. Århus 2016. 321-337.

Monka, Malene and Henrik Hovmark. 2016. Sprogbrug blandt unge i Bylderup anno 2015 [Langauge use among young people in Bylderup anno 2015]. Danske Talesprog 16: 73-114.

Skovse, Astrid Ravn. 2016 Wallah! at www.dialekt.dk

Monka, Malene. 2015. Sprogforandring og mobilitet [Language change and mobility]. In NyS. Nydanske Sprogstudier, vol. 49, 98-122.

Monka, Malene. 2015. Mobilitet, sted og sprogforandring [Mobility, place and language change]. In Hvad ved vi nu? Efter ti års forskning i dansk talesprog. Frans Gregersen & Tore Kristiansen (eds.). Copenhagen: LANCHART-center. 83-90.

Monka, Malene. 2014. Sproget afhænger af stedet – om sprogforandring i virkelig tid i Jylland [Language use depends on the place – on language change in real time in Jutland]. In Maal og Minne, vol. 2, 92-130.