12. oktober 2017

Professor Lars Heltoft flytter til NorS med sit forskningsprojekt i middeldansk grammatik

Ny professor

NorS bliver arbejdsplads for en af de helt store kapaciteter inden for dansk grammatik når Lars Heltoft pr. 1. november rykker sig selv og sit forskningsprojekt til KU og Søndre Campus.

Sammen med nyligt afdøde Erik Hansen har Lars Heltoft bl.a. udgivet Grammatik over det Danske Sprog, et samlet bud på en funktionel semantisk beskrivelse af dansk. Se Lars Heltofts forskningsprofil på RUCs hjemmeside.

Projektet The Middle Danish language in the light of a modern theory of grammaticalisation fik tidligere i år en bevilling på 5.443.692 kr. fra Det Frie Forskningsråd. Dette projekt rykker nu fra RUC til NorS sammen med bevillingsmodtageren.

Projektperioden er på 3 år med start 1. oktober 2017, og projektet sættes i gang samtidig med deltidsansættelse af professor Lars Heltoft pr. 1. oktober 2017. Bjarne Simmelkjær Sandgaard Hansen ansættes i to år som postdoc pr. 1. november, og en ph.d.-studerende ansættes senere efter dette opslag.

Om projektet

Moderne dansk er et fuldt udviklet kultursprog med særegne træk, hvis ophav og forhistorie er dårligt kendt og forstået. Forgængeren middeldansk afviger på mange interessante måder fra moderne dansk, men sproget og især syntaksen er aldrig blevet udforsket på grundlag af moderne sprogvidenskabelige teorier og metoder. Således har man heller ikke kunnet beskrive ændringerne i sammenhængende og begrundede scenarier.

Formålet med projektet er at udvikle og anvende en teori om grammatikaliseringsforløb, der kan føre til en helhedsforståelse. Projektet er med til at indfri Danmarks forpligtelse til at belyse dansk sprogs udvikling og struktur – som en del af den samlede sprogvidenskab. Det vil føre til vigtige indsigter for den filologiske forskning, og det vil danne grundlag for udarbejdelsen af en egentlig grammatik over middeldansk.