5. december 2017

To stipendier fra Den Arnamagnæanske Kommission (2018 og 2019)

DEN ARNAMAGNÆANSKE KOMMISSION – KØBENHAVNS UNIVERSITET

Stipendium til håndskriftstudier i København

Det Arnamagnæanske Statsstipendium opslås hermed ledigt for 2018 og 2019. Stipendiet tildeles islandske statsborgere med henblik på håndskriftstudier ved Den Arnamagnæanske Samling i København.

Stipendiet, der kan søges af islandske forskere, udgør for tiden, foruden rejseomkostninger, ca. 25.000 danske kroner månedligt, og det kan ydes i op til 12 måneder.

Stipendiet uddeles fortrinsvis til yngre og lovende forskere i deres tidlige faser af forskningen og med en varighed på 3 – 6 måneder.

Til stipendiet er der knyttet den betingelse, at stipendiaten skal aflægge en kortfattet rapport om det udbytte, han eller hun har haft af studieopholdet. Rapporten (ca. 1 A4-side) skal indsendes snarest i forbindelse med afslutningen af opholdet i København og senest en måned efter udgangen af det pågældende kalenderår.

Ansøgninger indeholdende CV, en kortfattet projektbeskrivelse (ca. 1 A4-side) på dansk eller engelsk, eventuelle anbefalinger, samt oplysninger om aflønningsforhold på Island under opholdet i København, stiles til Den Arnamagnæanske Kommission og sendes til chefkonsulent Jytte Sander French, jsf@hum.ku.dk, senest den 2. februar 2018.

Det Arnamagnæanske Stipendium

Det Arnamagnæanske Legat, hvis formål er at tildele islandske statsborgere stipendier i forbindelse med studier ved Den Arnamagnæanske Håndskriftsamling eller andre tilsvarende samlinger i København, opslår hermed et stipendium ledigt for 2018.

Stipendiet, der uddeles som en samlet portion eller i flere mindre portioner, tildeles studerende og kandidater, der har godtgjort en sådan indsigt i norrønt eller islandsk sprog, historie eller litteratur, at det kan forventes, at de vil præstere noget mere end almindeligt i disse fag eller et af dem.

Til stipendiet er knyttet den betingelse, at legatnyderen skal aflægge en kortfattet rapport på dansk eller engelsk om det udbytte, han/hun har haft af studieopholdet. Rapporten (ca. 1 A4-side) skal indsendes snarest i forbindelse med afslutningen af opholdet i København og senest en måned efter udgangen af det pågældende kalenderår.

Ansøgninger indeholdende CV, en kortfattet projektbeskrivelse (ca. 1 A4-side) på dansk eller engelsk, eventuelle anbefalinger, samt oplysninger om aflønningsforhold på Island under opholdet i København, stiles til Den Arnamagnæanske Kommission og sendes til chefkonsulent Jytte Sander French, jsf@hum.ku.dk, senest den 2. februar 2018.

Ansøgning om begge stipendier

Ønsker en ansøger at komme i betragtning til begge stipendier, bedes dette anført i ansøgningen. Det er altså ikke nødvendigt at skrive to ansøgninger.