11. december 2018

Danske sprogforskeres breve bliver tilgængelige i nyt projekt støttet af Carlsbergfondet

Sprogforskning

Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet skal sammen med forskere fra Aarhus Universitet, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Det Kgl. Bibliotek tilgængeliggøre brevvekslinger mellem en kreds af danske sprogforskere med Louis Hjelmslev i spidsen. Projektet modtager 6 mio. kr. fra Carlsbergfondet.

Det Kgl. Bibliotek opbevarer store brevsamlinger skrevet af førende danske sprogforskere med Louis Hjelmslev (1899-1965) i spidsen. Et nyt projekt skal gøre dette materiale tilgængeligt for forskere fra hele verden og kommentere på brevene samt udkast til publicerede og upublicerede værker, som er vigtige kilder til sprogvidenskabens historie. Formålet er at give et billede af en særlig periode i dansk sprogvidenskab præget af stærke, internationale forbindelser og udforskningen af det danske sprog

Internationale forbindelser

Louis Hjelmslev, som er kendt i både Europa og USA for sin sprogteoretiske indsats, arbejdede ikke alene. Projektet vil belyse, hvordan en sådan succesrig gruppe af forskere opbygges og indgår i mangesidige relationer både i forhold til udlandet (forskere som Roman Jakobson og Émile Benveniste) og i forhold til hinanden.

De oprettede kredse (først og fremmest Lingvistkredsen 1931, som stadig eksisterer i bedste velgående), de udgav festskrifter og bogserier, organiserede kongresser, møder og sammenkomster, og de udvekslede konstant synspunkter, så man snart ikke kan vide, hvem der har fundet på hvad. Og det var netop pointen. Og den pointe kan nu komme frem i lyset takket være en digital infrastruktur, som rummer originaler og kritisk-kommenterede udgaver under samme paraply, så de kan hentes frem, læses, forstås og eventuelt ændres uden, at vi mister noget.

Samarbejdet fortsætter

Ved ansøgningsfristen 1. oktober søgte et konsortium bestående af Aarhus Universitet, Institut for Kommunikation og Kultur, Københavns Universitet, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Det Kgl. Bibliotek, Håndskriftsamlingen og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab om i alt 9,4 millioner kr. til at tilgængeliggøre og publicere kommenterede udgaver af danske sprogvidenskabelige strukturalisters korrespondance, både indbyrdes og med kolleger i udlandet.

Lederen af projektet, lektor, dr. phil. Henrik Jørgensen fra Aarhus Universitet vil nu sammen med professor dr. phil. Frans Gregersen fra Københavns Universitet gå på jagt hos andre fonde efter de resterende 3,4 mio. kr.