19. juni 2018

To publikationer afsløret ved Frans Gregersens afskedsforelæsning

Frans Gregersen, professor i dansk sprog ved Københavns Universitet siden 1996, holdt afskedsforelæsning 1. juni 2018. Ved den lejlighed blev der afsløret to nye publikationer:

Dansk til det 21. århundrede

Festskriftet er en hyldest til professor Frans Gregersen for hans mangeårige virke inden for dansk sprogforskning. Gregersens brede interessefelt er afspejlet i antologiens 25 videnskabelige tekster, der strækker sig fra sprogteori og sprogpsykologi over grammatik og genrer til sociolingvistiske og entografiske studier. Festskriftet er redigeret af Tanya Karoli Christensen, Christina Fogtmann Fosgerau, Torben Juel Jensen, Martha Sif Karrebæk, Marie Maegaard, Nicolai Pharao og Pia Quist.

Frans Gregersen - Et Portræt

Bogen går bag om titler, publikationer, formandsposter og hvad Frans end måtte mene om sig selv: Den prøver at besvare spørgsmålet Hvem er Frans egentlig? Portrættet er ikke privat, men bygger på semistrukturerede interviews, samtaler og informantark med mennesker fra Frans' faglige virke gennem 50 år. Portrætbogen er skrevet af Carsten Hansen.