19. december 2018

Infrastrukturbevilling på 2 mio. kr. fra Carlsbergfondet til "Sprogteknologisk anvendelse af Begrebsordbogens data"

Bevillingen skal gå til at ajourføre DanNets (jf. wordnet.dk) dækningsgrad med de nye data der indgår i Begrebsordbogen sådan at DanNet fremstår som en opdateret semantisk sprogressource for dansk egnet til sprogteknologisk anvendelse. Endvidere indgår der midler i bevillingen til at linke DanNet til engelsk så den bl.a. kan anvendes i sprogtjenester der går på tværs af sprog og til forskning i sprogtransfer. DSL er hovedansøger og NorS er partner (Bolette S. Pedersen).

Knap halvdelen af bevillingen går til NorS.