6. juni 2019

Sprogforskere skal kortlægge lyden af København

dialektforskning

Tre sprogforskere fra NorS deltager i det storstilede forskningsprojekt "Lyden af hovedstaden", som støttes af Velux Fonden med fem millioner kroner. Forskerne skal blandt andet bidrage til projektet med undersøgelser af fortidens og nutidens dialekter og sprogbrug i og omkring København. 

Fiskerkoner fra Skovshoved falbyder deres varer på Gammel Strand, ca. 1902.

For 200 år siden var lyden i Københavns gader helt anderledes end i dag. Ingen biler, dieselbusser eller ringende mobiltelefoner. Men hvilke lyde prægede så byen, og hvordan var lyd og stemmer med til at forme københavnernes opfattelse af deres by, deres gade eller deres kvarter?

Tidligere var det såkaldte ”Markedsskrigeri” en væsentlig del af lydbilledet i byen:  Dialekter fra Amager og Skovshoved blev holdt i live langt op i 1900-tallet, og enhver københavner vidste, at amagerkanerne dyrkede de bedste grøntsager og skovserkonerne solgte de friskeste fisk. Dialekten var på den måde et adelsmærke og adskilte sig fra høj- og lavkøbenhavnsk. I dag er Markedsskrigeriet næsten forstummet, men hvordan taler københavnerne så i dag?

Det skal lektor Pia Quist, postdoc Bjarne Simmelkjær og ac-medarbejder Bo Nissen Knudsen fra Afdeling for Dialektforskning være med til at svare på ved bl.a. at undersøge skal omegnsdialekternes kulturhistorie og langsomme forsvinden, ca. 1600-1950, samt ved at lede et citizen science-projekt, der skal generere data og spørgsmål om nutidens dialekter og sprogbrug.

"Lyden af hovedstaden" er finansieret af Velux Fonden og vil bl.a. munde ud i en særudstilling på Københavns Museum og inddrage unge i studiet af nutidens københavnske sprogudvikling.

Emner