5. juli 2019

Lektor Patrizia Paggio har modtaget 1,2 millioner fra DFF

Lektor Patrizia Paggio har modtaget 1,2 millioner kroner fra Danmarks Frie Forskningsfond til at etablere et forskningsnetværk om forholdet mellem tale og gestus.   

Formålet med forskningsnetværket er at etablere samarbejdet mellem otte førende institutioner, som forsker i, hvordan gestus understøtter det talte ord i kommunikationen. Netværket vil kigge på håndbevægelser og hovedbevægelser og deres forhold til sproget i ansigt-til-ansigt kommunikation.

Netværket skal undersøge tre aspekter af denne multimodale interaktion. Hvilke egenskaber ved interaktionen mellem gestus og tale er sprogspecifikke, og hvilken betydning de har for dels indfødte talere dels sprogbrugere med et andet modersmål. Hvordan prominens udtrykkes gennem kombinationer af bevægelsesrelaterede (kinematiske) og prosodiske træk. Og hvordan man kan bygge computermodeller over multimodal kommunikation med henblik på automatisk genkendelse af gestus og dens betydning.

GEHM: Gestures and Head Movement in language modtager 1,2 millioner kroner fra Danmarks Frie Forskningsfonds Forskernetværk | Kultur og Kommunikation.