10. maj 2019

Sprogforsker Thomas Olander modtager stor DFF-bevilling

bevilling

Sprogforsker Thomas Olander har modtaget 6,2 millioner kroner af Danmarks Frie Forskningsfond til at undersøge, i hvilken rækkefølge sprog som keltisk, græsk og germansk forlod den fælles indoeuropæiske sprogfamilie. 

En forhistorisk begivenhed der fik afgørende betydning for vores moderne hverdagsliv, var udbredelsen af de indoeuropæiske sprog. I dag tales der indoeuropæiske sprog over store dele af verden, og omkring halvdelen af verdens samlede befolkning taler et indoeuropæisk sprog som dansk, engelsk, spansk, russisk, persisk eller hindi.

Udbredelsen af de indoeuropæiske sprog i Europa og Asien begyndte ved overgangen mellem sen stenalder og bronzealder og fortsatte gennem de følgende årtusinder. Men hvordan passer udbredelsen af de indoeuropæiske sprog ind i den nye forståelse af forhistoriske befolkningssammensætninger og migrationer som er opstået som følge af de seneste års hæsblæsende fremskridt inden for forhistorisk genetik?

Det spørgsmål skal sprogforsker Thomas Olander forsøge at besvare ved at undersøge den tidlige forgrening af den indoeuropæiske sprogfamilie: I hvilken rækkefølge forlod de enkelte sproggrene – italisk, keltisk, germansk, græsk, armensk, albansk, indoiransk, baltoslavisk og de to uddøde grene anatolisk og tokharisk – den fælles stamme? Der er en vis enighed om at anatolisk og tokharisk var de to første grene til at dele sig ud, men herefter stopper enigheden. Hvilken gren var den tredje? Ved at sætte fokus på de tidligste trin i opsplitningen af den indoeuropæiske sprogfamilie og sammenhængen med materiel kultur og genetik sætter projektet sprogene i fokus i den nye forståelse af vores forhistorie der har udviklet sig de seneste år.

Thomas Olanders projekt Connecting the Dots: Reconfiguring the Indo-European family tree har modtager 6,2 millioner kroner fra Danmarks Frie Forskningsfond.