24. juni 2020

Ny bog: De dansk-tyske krige præger os stadig

ny bog

Ny kulturvidenskabelig antologi sætter fokus på, hvordan erfaringer af de dansk-tyske krige i det 19. og det 20. århundrede er blevet fortolket inden for litteratur, billedkunst, film og populærkultur. Bogen består af 15 artikler, som analyserer hvordan krigene har påvirket hverdagsliv, kollektiv erindring og dansk national selv forståelse – og stadig gør det den dag i dag.

Jubel efter befrielsen i 1945

- Med til historien om det dansk-tyske forhold hører i høj grad også krige og konflikter: fra Første Slesvigske Krig i 1848 frem til Tysklands besættelse af Danmark 1940-1945. Krigene har påvirket hverdagslivet, den kollektive erindring og dansk national selvforståelse. Og de
præger os stadig i dag, skriver Torben Jelsbak og Anna Sandberg. som sammen har redigeret bogen "Dansk-tyske krige – kulturliv og kulturkampe" med bidrag af eksperter fra Skandinavien, Tyskland og USA. 

”Mental konfliktzone”

Torben Jelsbak og Anna Sandberg kalder de dansk-tyske krige for en ”mental konfliktzone”:

- Krige er humanitære undtagelsestilstande, som koster menneskeliv og materielle ødelæggelser, og som trækker lange spor efter sig
i form af individuel og kollektiv sorg og traumer. Krige er samtidig kriser, der sætter nationers eksistens og selvforståelse på spil. I krigs- og
krisetider udfordres kultur og fællesskab. Vaner, traditioner og selvfølgeligheder sættes på prøve, og man tvinges ofte ud i overvejelser over det nationale og det hjemlige i relation til det fremmede. I dansk sammenhæng udgør de dansk-tyske krige en sådan mental konfliktzone i den kollektive erindring og den nationale selvforståelse.

Bogen udkommer 26. juni på forlaget U Press. Læs mere