11. december 2020

Stipendium til håndskriftstudier i København

Stipendium

Det Arnamagnæanske Statsstipendium opslås hermed ledigt for 2021. Stipendiet tildeles islandske statsborgere med henblik på håndskriftstudier ved Den Arnamagnæanske Samling i København.

Stipendiet, der kan søges af islandske forskere, udgør for tiden, foruden rejseomkostninger, ca. 25.000 danske kroner månedligt. Der er i 2021 midler til 6 måneder.

Stipendiet uddeles fortrinsvis til yngre og lovende forskere i deres tidlige faser af forskningen og med en varighed på 3 – 6 måneder.

Til stipendiet er der knyttet den betingelse, at stipendiaten skal aflægge en kortfattet rapport om det udbytte, han eller hun har haft af studieopholdet. Rapporten (ca. 1 A4-side) skal indsendes snarest i forbindelse med afslutningen af opholdet i København og senest en måned efter udgangen af det pågældende kalenderår.

Ansøgninger indeholdende CV, en kortfattet projektbeskrivelse (ca. 1 A4-side) på dansk eller engelsk, eventuelle anbefalinger, samt oplysninger om aflønningsforhold på Island under opholdet i København, stiles til Den Arnamagnæanske Kommission og sendes per e-mail til lektor Anne Mette Hansen, amh@hum.ku.dk, senest den 1. februar 2021.