9. april 2024

Mindeord for lektor emeritus Nina Møller Andersen

Det er med stor sorg, at vi har erfaret, at lektor emeritus Nina Møller Andersen er gået bort efter nogen tids sygdom.

Akvarel af Nina Møller Andersen

Nina Møller Andersen blev cand.mag. i dansk og russisk i 1981 fra Københavns Universitet og fik også herfra sin ph.d. i 2000, efter at hun havde undervist i dansk i en række sammenhænge, taget pædagogikum samt over en femårig periode havde været tilknyttet sendelektor i dansk ved universiteterne i Budapest, Ungarn, og Osaka, Japan. I 2001 blev hun lektor i dansk sprog ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, hvor hendes forskning var fokuseret på dansk som fremmedsprog, dialogisk sprogteori og ikke mindst Bachtins sprogteorier, hvilket gjorde, at hun i 1998 blev medstifter af og formand for Bachtin-selskabet i Danmark og så sent som i 2021 udgav bogen ’Ordet i livet og ordet i kunsten: Bachtins sprogbrugsbegreber’.

Som følge af Ninas store erfaring med forskning og undervisning i dansk som fremmedsprog var hun også eftertragtet uden for landets grænser. Hun var i 2008-2016 en afholdt og dybt engageret formand for lektoratsudvalget under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Det var blandt andet Ninas ildhu, der bevirkede, at dansk-miljøer i ind- og udland blev mobiliseret og skrev indlæg og lavede underskriftindsamlinger, da lektoratsordningen i 2012 stod i fare for at blive nedlagt, ligesom hun også havde en grundig samtale om ordningen med daværende forskningsminister, Morten Østergaard. Som formand for lektoratsudvalget fulgte hun med interesse og engagement med i danskfagets situation på mange udenlandske universiteter og bidrog til den faglige udvikling på sin gode og konstruktive måde, og hun deltog i det hele taget i mange – ikke mindst nordiske – netværk og samarbejdsprojekter. Efter sin fratræden som formand, blev hun begavet med Ridderkorset – en ære hun karakteristisk nok ikke stillede til skue. Desuden forblev hun stærkt og varmt optaget af udenlandske danskstuderende og underviste således i dansk fonetik og udtalelære for udenlandske studerende samt i kurset Skriftsprog og talesprog frem til sin pension i 2021. Hendes undervisning og udgivelser gik hånd i hånd, og hun udgav i 2020 ’Dansk fonetik for udlændinge: Med øvelser’, som hun netop anvendte i undervisningen. Mange både kolleger og tidligere studerende uden for Danmark tænker nu med taknemmelighed på hendes vigtige indsats og kærlige måde at være på.     

Nina var glad for sin arbejdsplads og sine kolleger og fortsatte til glæde for os i lang tid efter sin pensionering med at komme på instituttet. Nina var en varm, engageret og empatisk kollega, som det var en fornøjelse at møde på instituttet. Hun var det sødeste menneske og kiggede gerne ind på kollegernes kontorer for lige at høre, hvordan det gik, og om man ikke skulle med over at spise frokost. Hun var sine venners ven og et varmt familiemenneske, som med stolthed fortalte om sine drenge, Anton og Oscar, og det var en stor glæde for hende, da hun blev farmor. Blot var hun ked af, at Bo – det skal udtales på amerikansk – boede sammen med sine forældre i USA. Mere stille gik hun med dørene om sine bekymringer for Benny, hendes dejlige mand, hvis sygdom prægede hende og familien de sidste 15 år af Ninas liv.

Vi er mange, der i årenes løb er blevet begavet med Ninas fine, japansk inspirerede ’akvareller’, som hun lavede i hånden eller på sin iPad. Hun brugte gerne sine tegninger i faglige artikler og da hun blev syg, gik hun til billedkunst for yderligere at udvikle sine kunstneriske gaver.

Vi vil savne Nina og hendes smittende latter. 

Kolleger på NorS


Bisættelsen finder sted 19/4 kl. 10.30 fra Esajas Kirke/Malmøgade på Østerbro.

Emner