23. marts 2017

Andet nummer af Studentertidsskriftet Language Works i luften

En gang er ingen gang, to gange ligner en tradition: Journal of Language Works
– Sprogvidenskabeligt Studentertidsskrift har netop udgivet sit andet nummer,
som kan læses af alle interesserede på http://lworks.dk. Bidragene til 3. nummer er allerede begyndt at ankomme.

Tidsskriftet, som redigeres af sprogvidenskabelige ph.d.-studerende og lektorer fra INSS og fra Aarhus Universitet, tilbyder en platform for sprogvidenskabelige studerende,
der vil prøve kræfter med akademisk formidling af egen forskning.
Redaktionsgruppen bag tidsskriftet står klar med konstruktiv kritik og konkret
støtte i processen med at omdanne en god opgave til en god artikel. Hermed skal
derfor lyde en opfordring til alle sprogvidenskabelige studerende, fra dansk,
lingvistik, sprogpsykologi, audiologopædi, osv. med en potentiel artikel i
baghovedet (og til undervisere og vejledere, som spotter et potentiale): Fang
an og kontakt redaktionsgruppen med jeres gode ideer! Og til alle andre: Læn
jer tilbage og nyd resultatet af anden omgang Language Works.