6. februar 2015

Børn udviser overraskende sprogligt overblik

Ph.d.-stipendiat Ditte Boeg Thomsen og lektor Mads Poulsen udgiver resultaterne fra et nyt forsøg en artikel i Journal of Child Language.

Modsat hvad sprogforskerne tidligere har troet, kan 5-6 årige børn godt forstå sætninger, hvor ordstillingen er vendt om – som fx ’ham løfter hun’. Det kan de, fordi de er i stand til at overskue flere sætninger på en gang og kombinere information fra den større sproglige sammenhæng med grammatiske signaler. Opdagelsen kan få betydning for den måde, sprogforskerne undersøger børns læsevanskeligheder.

Læs nærmere i pressemeddelse fra Det Humanistiske Fakultet og hent artiklen her.