29. september 2015

Ny bevilling til projekt om børns læsning og tilegnelse af nye ord på mellemtrinnet

Holger Juul har modtaget en bevilling fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal  (folkeskoledonation) til projektet ”Fra undervisning til selvindlæring. Veje til at fremme tilegnelsen af nye ord under selvstændig læsning på mellemtrinnet”.

Projektets hovedformål er styrke kompetencerne hos dansklærere og læsevejledere ved at udvikle og afholde særligt tilrettelagte efteruddannelseskurser. Kurserne skal ruste lærerne til bedre at stimulere elevers selvindlæring af nye ord, dvs. deres evne til på egen hånd at tilegne sig ord gennem de tekster de møder, både i og uden for skolen.
Udviklingen sker i et samarbejde mellem forskere (fra Center for Læseforskning ved Københavns Universitet), konsulenter og planlæggere fra en samarbejdskommune (Høje-Taastrup) samt pædagogiske aktører fra kommunens folkeskoler (dansklærere, læsevejledere, skoleledere).

Læs mere her.