18. december 2015

Nye bevillinger til INSS’ forskere i kommunikation, litteratur, retslingvistik og tegnsprog

Centre for Interaction Research and Communication Design har modtaget en bevilling fra Carlsbergfondet til dataindsamlings- og –behandlings-/lagringsudstyr til understøttelse af centerets videooptagelser og analyser af interaktion.

Adjunkt Brian Due har modtaget en bevilling fra Synoptik-Fonden til projektet: ”Enhancing spatial navigation in blind and visually impaired individuals using Google Glass”. Projektets hovedformål er at undersøge, hvordan smartglass-teknologi kan hjælpe blinde og svagtseende med at orientere sig i fysiske rum og dermed navigere i deres hverdag. Projektet er interdisciplinært, og bliver udført som et samarbejde mellem Brian Due, ph.d. og adjunkt ved INSS) og Ron Kupers (ph.d. og professor ved SUND).

En delbevilling fra Augustinus Fondet muliggør gennemførelse af Postdoc Bergur Rønne Mobergs udgivelsesprojekt "William Heinesen - en biografi”. Projektet indebærer arkivstudier og vil resultere i en biografi over den færøske forfatter William Heinesen, som vil medtage den brede historiske kontekst ved at indsætte forfatterens færøske erfaring i europæisk tænknings strømninger.

Lektor med speciale i retslingvistik, Tanya Karoli Christensen, har modtaget en ét-årig ”International Network Programme”-bevilling fra Uddannelses- og Forskningsministeriet  til opbygning af et netværk med titlen "Forensic Linguistics in Denmark and the US" med samarbejdspartnere på CIP, RUC, Rigspolitiet, Brooklyn Law Scool og Hofstra University, NY.

Professor Elisabeth Engberg-Pedersen har modtaget en bevilling fra Oticon fonden til gennemførelse af projektet "Taler(u)sikkerhed i tegnsprog". Projektet vil undersøge om tegnsystemers metoder til at udtrykke taler(u)sikkerhed er influeret af tegnsystemernes gestiske oprindelse eller af det tilsvarende talte sprog gennem en sammenligning af dansk og japansk tegnsprog.