22. juni 2015

Tre nye bevillinger til INSS' sprogvidenskabelige forskning

Det kommende halve år påbegyndes tre nye forskningsprojekter/-netværk på baggrund af bevillinger til to audiologopædiske og en indoeuropæisk forsker ved INSS:

En bevilling fra Det Frie Forskningsråd til lektor Lise Randrup muliggør oprettelse af forskningsnetværket Supporting communicative participation of individuals with aphasia, som samler internationale deltagere med interesse for en ny tilgang inden for rehabilitering – samtalepartnertræning, som har vist lovende resultater i forhold til at begrænse følgerne af afasi for kommunikativ deltagelse. Netværkets formål er at bidrage til større klarhed om egnede evalueringsredskaber til vurdering af samtalepartnertræning. Netværket er to-årigt med opstart i september 2015 og deltagere fra Göteborg Universitet (SE), Uppsala Universitet (SE), Syddansk Universitet (DK), City University of London (UK), University of East Anglia (UK), Bournemouth University (UK), Southeastern Louisiana
University (US). Læs mere om netværket (engelsk hjemmeside).

En anden bevilling fra Trygfonden er gået til lektor Anna Gellerts forskningsprojekt "Undervisning og testning af skoleelever med begrænset dansk ordkendskab - en undersøgelse af korttids- og langtidseffekterne af forskellige typer ordkendskabsundervisning samt af forudsigelsesværdien af dynamisk ordkendskabstestning".

Endelig bliver lektor Thomas Olanders projekterede tids- og stedfæstning af de indoeuropæiske sprogs ’ursprog’ realiseret under titlen "The Homeland: In the footprints
of the early Indo-Europeans" gennem støtte fra Carlsbergfondet og INSS. Projektet kombinerer sproghistoriske og arkæologiske metoder og udføres af en ph.d.-stipendiat og en postdoc udover bevillingsmodtager lektor Thomas Olander.