25. marts 2015

Thomas Bredsdorff vinder 'den lille Nobelpris'

Det Svenske Akademi tildeler professor emeritus i nordisk litteratur, Thomas Bredsdorff, Det Svenske Akademis nordiske pris.

Prisen blev overrakt ved en ceremoni i Börssalen den 15. april. Læs mere på Det Svenske Akademis hjemmeside samt i Politiken den 20. marts 2015

”[…]en av centralgestalterna i vad som var en guldålder i nordisk humaniora” Dagen efter prisoverrækkelsen, portrætteres prismodtageren af Horace Engdahl, medlem af og sekretær for Det Svenske Akademi. I portrættet fremdrager han Thomas Bredsdorffs indsats ikke kun i danske litteraturstudier men i nordiske litteraturstudier, hvor han med ’strålekastende  teser’ belyser ” litteraturens mörka inre och får andra ting än de vanligen synliga att framträda.”
Han beskriver desuden i længden Thomas Bredsdorffs model for en nordisk oplysningstid i 1700-tallet. Denne model ser Horace ”[…]öppnar en möjlighet att fortsätta samtalet om tolerans, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter även när vi har insett att religionen inte kommer att försvinna bara för att västerländska kulturdebattörer knäpper med fingrarna.” Denne nordiske model nåede han frem til ved at ”[…]undviker att reducera den nya, kritiska intellektuella strömningen till ateism och mekanisk materialism […] Bredsdorff upptäcker att de mest radikala tankeströmningarna i Norden har sin upprinnelse hos de kristna reformrörelserna och hos fromma anhängare av välgörenhet och svärmiska tillskyndare av humanitet.[…] Vinsten med hans perspektiv är att man slipper den antireligiösa låsning, som i praktiken omöjliggör en dialog med människor från kulturer där utsagan ”Det finns ingen Gud” är meningslös eller frånstötande.” Læs hele portrættet her.