9. december 2013

Ny Carlsbergfondet donerer udsmykning til INSS

Kunstudvalget på INSS og John E. har i efteråret, efter en længere ansøgningsfase, modtaget en generøs donation fra Ny Carlsbergfondet med det formål at udsmykke INSS. Ny Carlsbergfondets støtte muliggør en udsmykning ved den internationalt anerkendte danske kunstner Kirstine Roepstorff (f. 1972). På et møde i oktober præsenterede den Berlinbosatte kunstner skitser til værket, som tager afsæt i begrebet ”klang”, og som vil få permanent plads på en stor betonvæg mellem institutbiblioteket og bibliotekets indgangsområde. Området er synligt fra mange steder i huset og vil komme til at danne et visuelt og lydligt fikspunkt i huset: Væggen udsmykkes med et landskab levendegjort af fugle, insekter og som del heraf, en kuglebane i zig-zagløb fra 5. til 2. sals højde med akustiske indslag undervejs. Kuglebanen føjer sig til husets øvrige liv og funktioner som arbejdsplads, studie- og mødested og er bl.a. inspireret af en reklame spundet over et elegant akustisk lydværk. Se reklamen her og se skitse til udsmykningen her.

Kirstine Roepstorff er repræsenteret i permanente samlinger på Museum of Modern Art, New York, USA; The Saatchi Gallery, London, UK; National Museum of Art, Architecture and Design, Oslo, NO og herhjemme bl.a. på Statens Museum for Kunst og har skabt udsmykninger til andre danske institutioner. Det er således en fornem støtte Ny Carlsbergfondet yder instituttet, et værk, hvis tilblivelse vi ser meget frem til. Vi håber, at udsmykningen vil blive en attraktion både for INSS’ egne ansatte og studerende og til glæde for alle på Københavns Universitet; dertil bliver værket et vægtigt sidestykke til de øvrige nye udsmykninger på Det Humanistiske Fakultet og et kunstnerisk mærke på campuskortet.

Arbejdet kommer til at foregå fra midten af januar til midten af februar og udsmykningen forventes at stå færdigt medio februar.