6. marts 2017

Dataindsamlingen til 'Professionelles brug af videomøder' er påbegyndt

I september modtog CIRCD en bevilling fra VELUX FONDEN for forskningsprojektet Professionelles brug af videomøder. Siden da har CIRCD fundet en række meget engagerede samarbejdspartnere indenfor telesundhed og borgerservice, herunder: virtuel hjemmepleje, fysioterapi, rehabilitering for misbrugere, KOL rehabilitering og generel borgerservice.

Projektet blev kickstartet 1. februar 2017 og indsamling af data er påbegyndt ultimo februar. Grundet den stærke integration af forskning, undervisning og formidling er vi heldige at have over 20 dygtige studerende knyttet til projektet som feltarbejdere, som udfører videoetnografi, kontekstuelle undersøgelser og interviews.

Blandt vore samarbejdspartnere er Carecenter i Esbjerg Kommune, hvis ambition er at blive førende indenfor virtuel hjemmepleje, og deltage i iTrain projektet, som fokuserer på tele-rehabilitation af borgere med KOL i deres eget hjem. Vi samarbejder også med Københavns Kommunes Borgerservice, som er frontløber indenfor virtuel borgerservice og som implementerer velfærdsteknologi og oplærer deres medarbejdere for at sikre, at alle borgere i Københavns kommune har adgang til de mulige ydelser.

Vi er meget taknemlige for at have fået adgang til både medarbejdernes hverdag i de ovennævnte institutioner samt hverdagen for de borgerne, som de yder service til.

Vi glæder os til at lære af vores samarbejdspartnere om såvel best practices i brugen af videomøder som udfordringer ved formatet.