22. juni 2016

Danske Stemmer i USA og Argentina digitaliserer analoge optagelser

Projektet Danske Stemmer i USA og Argentina kan digitalisere analoge optagelser og stiller udstyr og erfaringer til rådighed for andre projekter.

Danske Stemmers materiale består af nye digitale optagelser, som projektdeltagerne har indsamlet i Argentina samt ældre optagelser i USA, langt de fleste fra Iver Kjær og Mogens Baumann Larsens projekt om dansk-amerikanere. Alle optagelser i USA er oprindeligt analoge og skal derfor digitaliseres. Digitaliseringen af de ældre analoge optagelser varetages af tonemester Morten Eigil Holm og fonetiker, postdoc Gert Foget Hansen, bistået af servicetekniker Kim Rasmussen.

Udover så vidt muligt at følge de internationale standarder der anbefales af IASA (International Association of Sound and Audiovisual Archives), har projektet særlige tekniske og dokumentations-mæssige krav til at sikre sammenligne-lighed med nye digitale optagelser som dem vi selv har foretaget i Argentina. Det gælder helt oplagt når der skal gennemføres akustiske fonetiske analyser. Men kvaliteten af digitaliseringen er også afgørende for en korrekt og tilpas detaljeret ortografisk transskription og sidst men ikke mindst for en auditiv fonetisk analyse.

Det er hensigten at det indkøbte udstyr og de indvundne erfaringer fremover kan bruges til at løse lyddigitaliseringsopgaver for forskningsprojekter på KU og andre institutioner. Hvis du har opgaver af en sådan art, altså f.eks. gamle bånd som skal digitaliseres for at de kan bruges til noget, hører vi gerne fra dig. Kontakt projektet her.