7. januar 2015

Ny udgivelse om editionshistorie: Editionshistorie

Museum Tusculanum udgiver Johnny Kondrups og Klaus Nielsens (red.) Editionshistorie som bind 10 i Nordisk Netværk for Editionsfilologer Skrifter.

Læs mere om udgivelsen her. Editionshistorie er en ny videnskab, opstået omkring år 2000 forskellige steder i Europa. Dens emne er udgavernes historie, især de videnskabelige udgavers, med alt hvad dertil hører: metoder, teorier, motiveringer, finansiering, udgiverselskaber og fejder.

Editionshistorie var emnet for en konference afholdt af Nordisk Netværk for Editionsfilologer og Dansk Editionshistorie i 2011. Dette bind rummer konferencens ni foredrag i bearbejdet og udvidet form.