15. november 2016

Erhvervsforskningspris til Brian Due

Forbundet Kommunikation og Sprog har tildelt Brian Due forbundets ph.d.-pris, der uddeles hvert andet år.

Prisen gives til Brian Due for hans erhvervsrettede humanistiske forskning og arbejde med at skabe forbindelse mellem forskning, undervisning og erhverv.

Prisen blev overrakt på et arrangement d. 14. november (læs mere her).

 

I motiveringen for pristildelingen fremhæver forbundet:

     
  • Brians tidligere resultater som forskningsleder på eksternt finansierede forskningsprojekter, der synliggør relevansen og værdien af humanistisk forskning (projekt om idéudvikling i organisationer, projekt om adfærd i butikker og projekt om blindes adfærd og deres behov for ny navigationsteknologi).
  • Brians samarbejder med it-aktører på verdensplan, hvorigennem Brian viser hvordan humanistsisk forskning kan indgå som væsentligt grundlag for teknologi- og produktudviklingen. Han samarbejder i sin forskning med producenter bag den nyeste teknologiske udvikling (fx nyeste sofistikerede kamerateknologier) og bidrager med en afdækning af kommunikativ adfærd og en undersøgelse af hvordan mennesker interagerer, når de samtidig anvender nye teknologier (fx Google Glass (GG) og andre smart-glasses). 
  • Brians bidrag til at udvikle nye erhvervsrettede kurser om internationale virksomheders kommunikation, om innovative kommunikationsløsninger og om kommunikationsrådgivning på baggrund af mikroanalyser af hverdagsinteraktion. 
  • Brians erhvervsrettede undervisningspraksis: Undervisningen bygges ofte op om et samarbejde med en virksomhed, som de studerende skal løse en problemstilling for. De studerende involveres i dataindsamling og analyse og formidler efterfølgende resultater og viden til de deltagende virksomheder igennem workshops. Dette sikrer blandt andet høj synergi mellem forskning og undervisning samt oversættelse af forskning til erhvervsrettet værdi.

Brian Due afprøver Google Glasses