8. juli 2015

Genreforskere ved INSS bag ny antologi

Genre and … Copenhagen Studies in Genre 2 er netop udkommet på forlaget Ekbátana med Sune Auken, Palle Schantz Lauridsen og Anders Juhl Rasmussen som redaktører.

Udgivelsen rummer 13 artikler, som behandler genrebegrebet og genrer i æstetiske, sproglige og kulturelle ytringer. I bogens introduktion argumenterer redaktørerne for genrebegrebets og genreytringernes mangfoldighed, som også afspejles i artiklernes titler:

Genre and Writing Pedagogy
Genre and Everyday Conversation
Genre and Rhetoric 
Genre and Paratext
Genre and Interpretation
Genre and Generic Modulation 
Genre and Adaptation in Motion
Genre and Lyric Poetry
Genre and Working Class Fiction
Genre and the Collective Novel 
Genre and the Novelistic
Genre and Language
Genre and Categorization

Bidragyderne er Anne Smedegaard, Frans Gregersen, Christel Sunesen, Anders Juhl Rasmussen, Sune Auken, Palle Schantz Lauridsen, Erik Svendsen, René Rasmussen, Beata Agrell, Bo Jørgensen, Gorm Larsen, Nina Møller Andersen og Ib Ulbæk

Bogen kan downloades fra forlagets hjemmeside. Download er gratis, men donationer modtages gerne.