27. juni 2016

Innovativ læring: Velbesøgt studenterkonference tiltrak stor interesse fra erhvervslivet

Tre hold kommunikationsstuderende præsenterede den 31. maj resultaterne af et forløb med dataindsamling, løsningsdesign og konferenceplanlægning for et publikum bestående af både undervisere og erhvervsliv. De studerende gav her bud på, hvordan man gentænker tavler og flader i professionelle lærings- og formidlingsrum; bud hvoraf flere efterfølgende er rekvireret.

CIRCDs innovationscase 2016 

Undervisere fra Centre for Interaction Research and Communication Design (CIRCD) har i foråret formuleret en innovationscase og stillet opgaver hertil for studerende på tre kommunikationskurser på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab (INSS): Hvordan gentænker man tavler og flader i professionelle lærings- og formidlingsrum?

Casen blev løst gennem metodekursets indsamling af data i forskellige situationer, hvor tavler og flader bliver brugt: i uddannelses-settings, formidlingsrum samt i mødelokaler. De studerende tog selv kontakt til forskellige institutioner og indgik aftale om at få adgang til at observere i møde-/formidlings-/undervisningsrum og gennemførte derefter observationerne over en måneds tid.

Halvejs inde i semesteret trådte et innovativt sæt hjerner på designkurset til for at udvikle løsninger på baggrund af de indsamlede data. Løsningerne imødekommer på den ene eller anden måde problematikkerne, som de indhentede data afslører. Løsningerne udfordrer og optimerer brugen af den traditionelle tavletænkning og har form af bl.a. film til smart boards, et rullende mødelokale og et showroom med interaktive vægge og indbyggede vægskuffer.

De studerende på procesledelse og interaktion fik endelig til opgave at arrangere en afsluttende workshop og en efterfølgende formidlingskonference for et publikum bestående af både undervisere og repræsentanter for erhvervslivet. I alt deltog over 120 praktikere fra undervisningssektoren og det private og offentlige erhvervsliv. Udover at designholdet præsenterede deres innovative tavle- og flade-løsninger for læring og formidling, bestod programmet af to ekspertoplæg: Mie Nørgaard, selvstændig tegner og forretningsudvikler leverede oplægget Learning by Sketching og Kristian Mortensen, lektor på SDU, holdt oplægget Ufuldstændig grafik som pædagogisk instruktion.

Stor ekstern efterspørgsel

Der var stor interesse for konferencens oplæg, og flere aktører i erhvervslivet har efterfølgende rekvireret nogle af de demonstrerede løsninger; særligt det ’rullende mødelokale’ har tiltrukket sig opmærksomhed. Forløbet, løsningerne og konferencen er dermed et fornemt eksempel på, at humanistiske kompetencer og løsninger kan have stor værdi for erhvervslivet.

Undervisnings- og eksamensformer viste i sig selv innovationsvejen 

Dette års innovationscase har været en succes, der er nået ud over grænserne for både feltet humaniora og de vante måder at studere og arbejde på som studerende på INSS. Læringskurven på holdet har været stejl, og de studerende går efterårssemestret i møde med både praktiske færdigheder og en større forståelse for projektarbejde, procesledelse og facilitering
Anna Marie Birkbak, studerende på Procesledelse og interaktion.

Undervisningsformen bestod blot i undervisernes rammesætning: de formulerede innovationscasen og strukturerede processerne for løsning af opgaverne knyttet til casen. Det overvejende arbejde på kurserne bestod derfor i de studerendes praktiske arbejde med at indhente data, designe løsninger og planlægge konference og formidling.

Eksamensformen var en form for portfolio, som kun tilbydes på få fag på INSS - med konferencen og workshoppen som klimaksdage for det forberedende arbejde i semesterets løb. Metodeholdet leverede oplæg i den ramme, som procesledelse og interaktions-holdet havde forberedt og satte på selve dagen. En gruppe på sidstnævnte havde derudover som leverance at producere artikler om konferencen til magasiner, hjemmesider og nyhedsbreve.

Anna Marie Birkbak, studerende på Procesledelse og interaktion udtaler: ”Det er en fed eksamensform, hvor man bruger en dags tid i slutningen af semestret og samler 2-5 af de mest centrale produkter, man har produceret i løbet af semestret, og hvor man beskriver proces, mål og resultater”.

Forløbet lægger sig i forlængelse af tidligere års innovationscases for kommunikationsstuderende på INSS/CIRCD – eksempelvis:

  • studerende på ’International Business Communication’ blev i 2013 stillet casen at understøtte samarbejde og kommunikation på tværs af kulturer og lande i en multinational virksomhed som Mærsk.
  • studerende på Strategisk Kommunikation blev i 2015 blev stillet opgaven at rebrande Københavns Ejendomme.
  • i 2015 blev et koncept, der ligner dette års koncept, for første gang afprøvet af studerende på fagene Metodekursus for Kommunikation og Medier, Udvikling og design af kommunikationsløsninger samt Procesledelse og interaktion. De studerende udviklede nye visioner for vandkantsdanmark og afviklede en formidlingskonference med indlagt workshop for deltagere fra erhvervslivet og offentlige institutioner.

Konceptet med et samarbejde mellem et metodisk hold studerende og et hold studerende, der designer løsninger er alligevel relativt nyt. De tre fag, der har været involveret i innovationscasen i 2016, har givet fine synergivirkninger. Som Anna Marie Birkbak udtaler, ”giver det rigtig meget mening at disse kurser har samarbejdet om casen – man indsamler data, udvikler på det og holder en konference om det og effekten er, at humanister hjælper erhvervslivet”.