26. november 2015

Prisopgavespecialer fra INSS hædret ved Årsfesten 2015

Ved Universitetets årsfest den 20. november 2015 uddelte universitetet 7 guldmedaljer og 2 sølvmedaljer til studerende, som har besvaret universitetets prisopgavespørgsmål i 2015 med de bedste specialebesvarelser. To af guldmedaljerne blev overrakt til dimittender fra INSS:

  • Peter Poulsen Jacobsen: "Unaturlig narratologi - En præsentation og diskussion af de væsentligste tendenser inden for de sidste fem års narratologi" "Unnatural narratology - A presentation and discussion of the most significant trends within the last five years of narratology"

  • Tobias Mosbæk Søborg: "Den hittitiske ḫi-konjugations oprindelse – En komparativ undersøgelse af det ur-indoeuropæiske verbalsystem og den anatoliske sproggrens kladistiske position" "The origins of the Hittite ḫi-conjugation – A comparative study of the Proto-Indo-European verbal system and the cladistic position of Anatolian"

Instituttet glæder sig over at medaljer endnu en gang er gået til dimittender fra INSS og ønsker varmt tillykke til pristagerne for de fine udmærkelser.

Læs nærmere om prisopgaver på Københavns Universitet her.