7. februar 2014

Hans Hertel modtager årets H.O. Lange-Pris

Det Kongelige Bibliotek og C.E.C. Gads Fond har tildelt professor emeritus Hans Hertel årets H.O. Lange-Prisen for værket PH - En Biografi (Gyldendal 2012) samt for "den
livslange forsknings- og formidlingsindsats på litteraturens område". Det er 14.
gang at den årlige pris uddeles og den tildeles for "en fremragende
formidlingsindsats i Danmark af dansk eller udenlandsk forskning". Prisen er på
50.000 kr.

Læs mere om prisen og tildelingen her.