4. juni 2015

Tryllebindende undervisning hædret ved forårsfesten

Ved Det Humanistiske Fakultets forårsfest den 29. maj 2015 blev professor Jan Rosiek tildelt fakultetets Undervisningspris 2015. Prisen blev givet på baggrund af en velmotiveret og begejstret indstilling fra instituttets danskstuderende på Hold 3, årgang 2014. Heri lød det bl.a. at han engageret gav lærerig, spændende – ja tryllebindende - undervisning, som trak fuldt fremmøde, ”endda uden brug af PowerPoint eller andre elektroniske virkemidler”. Indstillingen fremhævede også, at han i undervisningen gav udtryk for egne velovervejede holdninger og inviterede de studerende til kritisk stillingtagen og selvstændig holdningsdannelse. Prisindstillerne oplevede, at han imødekom de studerendes inputs, lagde op til dynamik i undervisningen og gav sig tid spørgsmål og feed back på opgaver. Han har givet Hold 3 ”en fantastisk start på Københavns Universitet”, ”gjorde det ligesom mindre skræmmende at være startet på universitetet” og hans ”undervisningsstil er utvivlsomt grundstenen for mange spirende litteraters egen begejstring for deres studier.”

Læs Hold 3's prisindstilling i sin fulde længde.

Instituttet ønsker hjertelig tillykke med de flotte ord og prisen.