22. februar 2016

Jan Heegård Petersen bag særnummer af Acta Linguistica Hafniensia om det nordvestpakistanske Kalasha-sprog

Kalasha tales af 4000 beboere af tre fjerne dele af det nordvestlige Pakistan. Særnummeret præsenterer sproget, dets særlige flersprogede miljø, talerne, sprogets fonologi, morfologi og syntaks med særlig vægt på nominel morfologi, verbale aspekter, rumlige adverbier og underordnede strukturer. Der introduceres desuden til eksempler på sprogsamfundets mundtlige sprogfærdigheder gennem syv tekster indenfor genrerne fabel, mytologisk fortælling, legende og hverdagsfortælling. Teksterne gengives i Kalasha og engelsk oversættelse. Transkriptionerne er trykt med interlineær transkription i den nyligt udviklede Kalasha-retskrivning, en fonemisk transkription og en morfemisk annotation. Teksterne er kommenterede mht. specifikke grammatiske strukturer og foreslåede fortolkninger af de fortalte begivenheder og situationer.

Særnummeret har modtaget støtte fra Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab.

Acta Linguistica Hafniensia: International Journal of Linguistics. Volume 47,  Supplement 1, 2015  Special Issue:   Travaux du Cercle Linguistique de Copenhague Vol. XXXV: Kalasha texts – With introductory grammar. Onlineadgang her.