23. juni 2016

Københavnerstudier i tosprogethed er gået online

Københavnerstudier i tosprogethed, som er en forskningsserie, der udgives af Københavns Universitets Humanistiske Fakultet, er gået i gang med et digitaliseringsprojekt, der har til formål at gøre en række udgivelser fra hovedseriens og Køgeseriens bagkataloger tilgængelige som gratis e-publikationer.

Allerede nu er 23 udgivelser fra seriernes bagkataloger tilgængelige som gratis e-publikationer på Københavnerstudier i tosprogethed webside.

Den nyeste genudgivelse er Jens Normann Jørgensens doktordisputats “Languaging – Nine years of poly-lingual development of young Turkish-Danish grade school students.” Udgivelsen – der er baseret på Køgeprojektet - er i to bind og er udgivet første gang i 2008.

Der vil løbende blive genudgivet nye titler fra seriernes bagkataloger, så hold øje med websiden.