13. maj 2016

Labyrinten i DSLs serie Danske Klassikere

Et hovedværk i dansk litteratur er blevet en tredjedel længere. 17. maj udkommer Jens Baggesens Labyrinten eller Reise giennem Tydskland, Schweitz og Frankerig, bd. 1-2, 1792-93.

Tekstudgivelse, efterskrift og noter ved Henrik Blicher i samarbejde med Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Gyldendal.

Læs DSL's pressemeddelelse i anledning af udgivelsen.

Labyrinten 1-2 udgives af DSL som del af serien Danske Klassikere og forhandles i kommission af Gyldendals Forlag. Pris 200 kroner.