13. oktober 2016

Lektor Rikke Vang Christensen opstarter et nyt projekt på baggrund af en bevilling fra Helsefonden

Projektet Sprogmentors målsætning er at forbedre ordforråd og ordindlæring, men også trivsel og tro på egne evner hos danske børn med sprogindlæringsvanskeligheder gennem udvikling af metoder og materialer til systematisk ordforrådstræning.

Metodisk tager projektet afsæt i tidligere forskningserfaringer med anvendelse af mentorordning og udbygger interventionsforskning inden for dansk børnelogopædi.

Projektleder vil samarbejde med talepædagoger og lærere ved taleklasserækken på en samarbejdende skole, hvorfra også deltagende elever rekrutteres. 

Læs mere om projektet.