14. marts 2017

Nina Møller Andersen er tildelt ridderkorset af Dannebrogordenen

Lektor Nina Møller Andersen modtog ordenen den 3. februar 2017 for sit otte år lange virke som formand for Lektoratsudvalget under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

I udvalget har Nina medvirket til at udbrede kendskabet til dansk sprog, litteratur og samfundsforhold i udlandet: Lektoratsudvalget rådgiver ministeren om lektoratsordningen, tildeler støtte til undervisningsaktiviteter på udenlandske universiteter og anbefaler danske sendelektorer til stillinger ved universiteter i udlandet, der udbyder studier i dansk. Læs mere om Lektoratsordningen.

Nina Møller Andersen beklædte formandsposten i de maksimale otte år og trådte af 1. september 2016. Hun blev efterfulgt af lektor Bettina Perregaard som udvalgets nye formand.

Instituttet glæder sig over den fine hædersbevisning og ønsker hjerteligt tillykke.