31. marts 2017

Ny webpræsentation af Danske Stemmer-projektet

I forbindelse med projektets værtskab for 8. afholdelse af workshoprækken Annual Workshop on Immigrant Languages in the Americas (WILA 8) til oktober, har projektet ønsket en mere udbygget præsentation på web. Projektet har derfor fået sit selvstændige websted http://danskestemmer.ku.dk / https://danishvoices.ku.dk/.

Her kan man læse om indsamling og behandling af lydoptagelser af dansk talesprog fra Argentina, Canada og USA optaget mellem 1963 og 2015 samt om dansk talesprogs udvikling her under indflydelse af de samfundsmæssigt dominerende sprog engelsk og spansk. Den nævnte workshop har ligeledes sin hjemmeside dér: https://danishvoices.ku.dk/wila8/ og projektets resultater vil løbende blive offentliggjort (se https://danskestemmer.ku.dk/resultater/), herunder planlægges en side med et verdenskort med tilknyttede lydfiler, der giver adgang til at høre hvordan udvandrerdansk lyder forskellige steder i verden.