16. marts 2016

Nye kompetencer til forskningsprojekter

Et Marie Curie-stipendium, to erhvervs-ph.d.-stipendier og bevillinger fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (folkeskoledonation), Synoptikfonden, Trygfonden og Carlsbergfondet betyder nye forskeransættelser på INSS:

Hanne Trebbien Daugaard og Anne-Mette Veber Nielsen er ansat som postdocs frem til 31. august 2018 på projektet ”Fra undervisning til selvindlæring. Veje til at fremme tilegnelsen af nye ord under selvstændig læsning på mellemtrinnet”. Projektet ledes af lektor Holger Juul og er finansieret af A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (folkeskoledonation).

Simon Bjerring Lange er ansat som videnskabelig assistent frem til 28. februar 2017 på projektet ”Enhancing spatial navigation in blind and visually impaired individuals using Google Glass”. Projektet ledes af adjunkt Brian Due og er finansieret af Synoptikfonden.

Signe Wischmann er ansat som videnskabelig assistent i hele 2016 på projektet "Undervisning og testning af skoleelever med begrænset dansk ordkendskab - en undersøgelse af korttids- og langtidseffekterne af forskellige typer ordkendskabsundervisning samt af forudsigelsesværdien af dynamisk ordkendskabstestning". Projektet ledes af Anna Gellert og er finansieret af Trygfonden.

Ved Center for Roots of Europe ansættes Mathilde Serangeli pr. 1. oktober 2016 på et to-årigt Marie Curie-stipendium med et individuelt projekt betitlet ”Ex Anatolia lux. The Linguistic Origins of Europe: Word-formation and Lexicon in Anatolian and Core Indo-European”

James Alan Johnson ansættes pr. 1. Juli 2016 som to-årig postdoc på projektet "The homeland: In the footprints of the early Indo-Europeans". Projektet ledes af Thomas Olander og finansieret af Carlsbergfondet og INSS.

Ved Center for Læseforskning starter to ph.d.-studerende i marts og april:

  • Vibeke Asmussen: ”Læsning af elektroniske tekster”. Erhvervs-ph.d.-stipendium i samarbejde med Hovedstadens Ordblindeskole. 
  • Stine Fuglsang Engmose: ”Børnestavning med og uden (computer)feedback. Hvordan kan man bedst fremme den tidlige staveudvikling?”. Ph.d.-stipendium via det nationale Ph.d.-råd for Uddannelsesforskning og med placering ved KU og UC Sjælland.