3. juni 2016

Erik Skyum-Nielsen modtager den Nordiske Oversætterpris for 2016

Prisen er uddelt af den nordiske kulturfond Letterstedtska Föreningen i Stockholm som en anerkendelse af fremstående oversættelse mellem de nordiske sprog af et litterært værk, eller af en nordisk oversættergerning i sin helhed.

Priskomitéens motivering er: ”Erik Skyum-Nielsen er Danmarks fremmeste oversætter af nord-atlantisk litteratur og dennes ufortrødne fortaler i det nordiske kulturliv. Hans oversættelser - rækkende fra de klassiske tekster til den helt moderne, komplicerede poesi, - har ved deres præcise, lydhøre fortolkning evnet at formidle en rig mængde af Islands og Færøernes mest kvalificerede værker til hele den nordiske læserverden. ”

Læs pressemeddelelse i anledning af prisuddelingen.