25. november 2013

Prisopgavespecialer fra INSS hædret ved Årsfesten 2013

Ved Universitetets årsfest den 15. november 2013 uddelte universitetet 5 guldmedaljer og 5 sølvmedaljer til studerende, som har besvaret universitetets prisopgavespørgsmål i 2013 med de bedste specialebesvarelser. Blandt vinderne var tre studerende fra INSS:

  • Louise Mejrup modtog guldmedalje for opgaven ”Kierkegaard – en postmoderne tænker eller en kristen apologet? Under inddragelse af den nyeste receptionshistorie ønske en diskussion af Kierkegaards aktuelle status” 
  • Maja Brandt Andreasens speciale “Gender, Sexuality and Shame – an affect theoretical analysis of shame discourse and satirical strategies of reappropriation.” blev ligeledes præmieret med en guldmedalje
  • Line Knoop-Henriksen modtog sølvmedalje for sit speciale "learntospell.dk – a sociolinguistic study of linguistic, social, and cultural norms and practices in superdiversity".

Fra instituttet lyder et varmt og stort tillykke til pristagerne for de fine udmærkelser.
Læs nærmere om prisopgaver på Københavns Universitet her.