15. februar 2016

Journal of Language Works - nyt online-tidsskrift for sprogfaglige studerende

INSS er sammen med Institut for Kommunikation og Kultur på AU stolte af at kunne præsentere et nyt tiltag: et online-tidsskrift med bidrag fra sprogvidenskabelige universitetsstuderende.

Tidsskriftet findes her http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/lwo/index og vil publicere artikler løbende efterhånden som bidragene bliver klar; dvs. at der ikke er en fast deadline for bidrag. Forfattervejledninger findes på nævnte adresse.

Language Works er et sprogvidenskabeligt tidsskrift med artikler skrevet af studerende på danske universiteter til og med specialeniveau. Tidsskriftet optager artikler inden for hele det sprogvidenskabelige område, ikke bare lingvistikken, men også den brede vifte af sprogfag. Language Works har som målsætning at være et godt debut-tidsskrift for forskerspirer, som ønsker at formidle deres arbejde til andre studerende og til sprogforskere på alle niveauer. En artikel vil typisk tage udgangspunkt i en god eksamensopgave, som forfatteren omarbejder til artikelformat ud fra tidsskriftets retningslinjer.

Artikler kan skrives på dansk, svensk, norsk eller engelsk. Indsendte artikelforslag bliver vurderet af redaktionen. Er artiklen inden for tidsskriftets område og af acceptabel faglig og formidlingsmæssig kvalitet, sendes den til fagfællebedømmelse hos anerkendte forskere inden for fagfeltet – selvfølgelig med behørig hensyntagen til forfatternes niveau.