25. marts 2015

Lektor emerita Tuula Eskeland modtager riddertegn

Finlands præsident Sauli Niinistö har overrakt lektor emerita i finsk, Tuula Eskeland, Finlands hvide Rose Ordens Riddertegn for hendes "fortjenstfulde og langvarige arbejde for Finland", som det hed i talen, som Finlands ambassadør Ann-Marie Nyroos holdt ved overrækkelsesceremonien. Ceremonien fandt sted på Finlands ambassade i København den 27. februar 2015.

I talen fremhævede ambassadøren den store værdi Tuulas arbejde har haft for udbredelsen af finsk, finsk kultur og finske interesser gennem hendes ansættelser ved Københavns og Oslos Universiteteter og gennem hendes engagement i organisationer og foreninger. Herigennem har hun været med til at gøre det finske sprog mere tilgængeligt, hun har været med til at uddanne oversættere og derved udbredt kendskabet til finsk litteratur i norden og endelig har hendes forskning i finske krigsbørn og finske stednavne i Skandinavien haft stor betydning for den finske identitet.