3. oktober 2011

To stipendier fra den Arnamagnæanske Kommission (2012)

DEN ARNAMAGNÆANSKE KOMMISSION - KØBENHAVNS UNIVERSITET 

Stipendium til håndskriftstudier i København

Det Arnamagnæanske statsstipendium opslås hermed ledigt for 2012. Stipendiet tildeles islandske statsborgere med henblik på håndskriftstudier ved Den Arnamagnæanske Samling i København.

Stipendiet, der kan søges af islandske forskere, både akademisk og ikke-akademisk uddannede, udgør, foruden rejseomkostninger, månedligt for tiden ca. 25.000 danske kroner og kan ydes i op til 12 måneder. Normalt ydes stipendiet dog kun i 1-3 måneder.

Til stipendiet er knyttet den betingelse, at stipendiaten skal aflægge en kortfattet rapport om det udbytte, han/hun har haft af studieopholdet. Rapporten skal indsendes snarest i forbindelse med afslutningen af opholdet i København og senest en måned efter udgangen af det pågældende kalenderår.

Ansøgninger indeholdende curriculum vitae, en kortfattet projektredegørelse og eventuelle anbefalinger, samt oplysninger om aflønningsforhold på Island under opholdet i København, stiles til Den Arnamagnæanske Kommission, og sendes til institutadministrator Jytte Sander French, jsf@hum.ku.dk Nordisk Forskningsinstitut, Den Arnamagnæanske Kommission, Københavns Universitet, Njalsgade 136, DK-2300 København S, således at de er fremme senest 1. november 2011, kl. 12.

Det Arnamagnæanske Stipendium

Det Arnamagnæanske Legat, hvis formål er at tildele islandske statsborgere stipendier i forbindelse med studier ved Den Arnamagnæanske Håndskriftsamling eller andre tilsvarende samlinger i København, opslår hermed et stipendium ledigt for 2012.

Stipendiet, der uddeles som en samlet portion eller i flere mindre portioner, tildeles studerende og kandidater, der har godtgjort en sådan indsigt i norrønt eller islandsk sprog, historie eller litteratur, at det kan forventes, at de vil præstere noget mere end almindeligt i disse fag eller et af dem.

Til stipendiet er knyttet den betingelse, at legatnyderen skal aflægge en kortfattet rapport om det udbytte, han/hun har haft af studieopholdet. Rapporten skal indsendes snarest i forbindelse med afslutningen af opholdet i København og senest en måned efter udgangen af det pågældende kalenderår.

Ansøgninger indeholdende curriculum vitae, en kortfattet projektredegørelse og eventuelle anbefalinger, samt oplysninger om aflønningsforhold på Island under opholdet i København, stiles til Den Arnamagnæanske Kommission, og sendes til institutadministrator Jytte Sander French, jsf@hum.ku.dk Nordisk Forskningsinstitut, Den Arnamagnæanske Kommission, Københavns Universitet, Njalsgade 136, DK-2300 København S, således, at de er fremme senest 1. november 2011, kl. 12.

Ansøgning om begge stipendier

Ønsker en ansøger at komme i betragtning til begge stipendier, bedes dette anført i ansøgningen. Der stilles således ikke noget krav om, at der skrives to ansøgninger.