22. november 2007

Stipendier til islandske studerende fra A. P. Møllers Fond

I foråret 2008 uddeler A. P. Møllers Fond et antal stipendier til islandske studerende. Forudsætningen for at komme i betragtning er at man er islandsk statsborger og studerer ved en højere læreanstalt i Danmark.

Ansøgningsskemaer kan downloades fra Dansk-Islandsk Samfunds hjemmeside eller rekvireres på skrift fra Dansk-Islandsk Samfunds sekretariat på Nybrovej 116, 2800 Lyngby.

Ansøgningsfristen er 31. december 2007.