18. november 2010

Bevilling på 5 mio. til studier af de islandske Fornaldarsagaer

NFI har modtaget en bevilling på 5 mio. kr. fra Velux Fonden til projektet Alle tiders historier: De islandske fornaldarsagaer. Disse sagaer, på islandsk Fornaldarsögur Norðurlanda, egentlig 'de nordiske landes oldtidssagaer', udgør en af sagalitteraturens vigtigste genrer og er en uomgængelig del af den nordiske kulturarv, både fordi de handler om den nordiske sagntid og på grund af deres reception i nyere tid, navnlig i romantikken. Desværre har studiet af denne vigtige sagagruppe længe været vanskeliggjort af det faktum, at der for de fleste sagaers vedkommende mangler videnskabelige udgaver.

Formålet med det treårige projekt er at foretage transmissionshistoriske undersøgelser af fornaldarsagaerne fra middelalderen hen til vor tid, hvor deres tilblivelse, udbredelse og reception kortlægges og analyseres i relation til bredere historiske, sociale og kulturelle processer, samt at fremstille digitale udgaver af nogle af de vigtigste eller mest interessante håndskrifter, hvori sagaerne er overleveret, og derved gøre teksterne tilgængelige for forskere, studerende og andre interesserede.

Projektleder er M. J. Driscoll, Den Arnamagnæanske Samling. I forbindelse med projektet, der begynder d. 1. marts 2011, bliver der opslået to post-doc stillinger og et ph.d.-stipendium.