20. november 2013

Bent Jørgensen på rejse blandt stednavne

Onsdag den 6. november modtog Bent Jørgensen en kongelig svensk pris for sit forfatterskab. Det foregik i Uppsala, og rejsen dertil kunne godt have været tilbagelagt på cykel. Det var nu ikke cyklen, der bar Bent til Uppsala i denne omgang. Til gengæld er det cyklen, der har ført til hans interesse i de sjællandske stednavne. Det kender Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur ikke noget til, og det gjorde jeg heller ikke, før jeg mødte Bent til en snak om prisen på 75.000 svenske kroner og forskningen, der har ført til anledningen.

Det er ikke fordi, at forfatterskabet er særlig munter læsning. Det siger Bent Jørgensen selv om det hyldemeterlange forfatterskab, som blandt andet tæller 7 ud af de 26 bind i serien af opslagsværket Danmarks stednavne:

’Jeg har ikke skrevet noget der er særlig sjovt. Det vil jeg ikke påstå. Det er jo et opslagsværk, og ikke noget man sådan læner sig tilbage i sofaen med og læser fra ende til anden’.

Men blandt medlemmerne af den kongelige Gustavs fond for folkekultur har man studeret Bents arbejde, der ikke blot rummer danske stednavne, men som også indeholder et nært samarbejde med fagfæller i Skåne. Sammenhængen mellem danske og skånske stednavne er for et utrænet øre måske ikke så let at fange, men et stednavn som sjællandske Ågerup, har middelalderlige forbindelser til det svenske Åkarp. Hvis du tvivler, kan du selv slå op i Danmarks stednavne, bind 20, og blive klogere på hvordan det er gået til. Eller du kan slå et slag forbi Bents kontor på 4. sal. Har du én gang sat dig under LeKlint lampens lune skær ved Bents mødebord og fulgt hans beskrivelser og fortællinger om de danske stednavne og hvordan hans interesse for dem opstod, så rejser du dig nok helst ikke igen. Her kommer en forsmag.

Bents far gik i den stråtækte skole og fik kun de datidens obligatoriske klassetrin med sig. Men han var en mand med stor interesse i historie og i verden omkring sig. Han var flittig gæst på egnens bibliotek. Her lånte han blandt mange andre bøger Kristian Halds bog fra 1950 om Danmarks Stednavne, og den viden tog han med sig ud på cykelture på Sjælland. Lille Bent tog han også med og sammen tilbagelagde far og søn kilometer efter kilometer, faren causerende om stederne, som de passerede og navnenes historie. Derfor vidste Bent allerede, da han var en halvstor dreng, at han ville vide mere om de danske stednavne.

Bent besluttede sig for at læse dansk på universitetet, for det var det nærmeste, han kunne komme på et studie i danske stednavne. Herfra slog han ind på vejen mod forskningen i de danske stednavne med kursen sat mod det Sjælland, han havde lært at kende fra landevejen. I 1929 var stednavnene i Frederiksborg Amt blevet beskrevet, men siden havde landskabets stednavne ligget uberørt. Det har Bent fået gjort noget ved. Han har bevæget sig gennem historien i de sjællandske stednavne. Og som det er stilen under cykelturenes ridt, har han arbejdet i støt og stabilt tempo og i lange og seje træk. Én gang for mange år siden tog han den 700km lange tur til Uppsala på cykel. Det tog et par uger. Hans seneste tur dertil er resultatet af en flere årtier lang forskningsrejse.

Vi læsere kan følge Bents tur gennem stednavnene på hans lange liste over publikationer, og vi kan glæde os til næste års Vi Cykler Til Arbejde-kampagne, hvor vi genudsender Bents artikel om Hattedamerne og Ømmerumpetter og deres kreative navngivning til cykelhold, der tilbagelægger kilometer efter kilometer passerende stednavn efter stednavn.