13. juni 2014

Det Frie Forskningsråd støtter LaPUR-projektet med 6,3 mio. kr.

Lektor Pia Quist fra NFI har som bevillingsmodtager fået i alt 6.272.294 kr. i støtte til projektet Language and place. Linguistic Variation in Urban and Rural Denmark (LaPUR). Bevillingen kommer fra Det Frie Forskningsråd.

Projektet skal munde ud i en sociolingvistisk teori om stedets betydning for senmoderne sprogbrug og sprogbrugere.

Om LaPUR-projektet

I traditionel dialektforskning og sociolingvistik beskriver man sproglige forskelle i geografisk afgrænselige områder, idet man antager at sprog og sted er nært forbundet.

Men som en konsekvens af blandt andet globalisering er de fleste sprogbrugere mobile: Mange bevæger sig geografisk og socialt, hvilket gør det vanskeligt at opretholde en traditionel tilgang til sprogbeskrivelsen. Samtidig, selvom sprogbrugere er mobile, betyder 'sted' stadig meget, både praktisk og symbolsk.

LaPUR-projektet skal undersøge sted og stedstilknytningens betydning for unge sprogbrugere i en sønderjysk landsby, Bylderup, og i en forstad til Odense, Vollsmose. Bylderup ligger i et traditionelt dialektområde, hvor de unge stadig benytter sig af dialekt i nogle sammenhænge, mens Vollsmose er et flersproget og flerkulturelt bykvarter hvor de unge kan bruge fynsk regionalsprog i kombination med multietniske ungdomstile og tyrkiske og arabiske ord.

Projektet vil sammenligne de unges sprogbrug i de to områder og undersøge hvordan holdninger og orienteringer til det lokale sted hænger sammen med de unges brug af forskellige sproglige træk. I den sammenhæng undersøges traditionelle dialekters og nye sprogudviklingers status i globaliseringens tidsalder. Det hele skal munde ud i en sociolingvistisk teori om stedets betydning for senmoderne sprogbrug og sprogbrugere.