11. november 2014

Bolette Sandford Pedersen bliver ny institutleder ved Nordisk Forskningsinstitut

Der er et enigt indstillingsudvalg, bestående af professor Henk van der Liet, Amsterdams Universitet, viceinstitutleder Jann Scheuer, medarbejderrepræsentanterne Rikke Steenholt Olesen og Jytte Sander French, samt studenterrepræsentant Sofie Gro Holde, der har indstillet til dekan Ulf Hedetoft at valget falder på Bolette Sandford Pedersen.

Dekanen er enig i udvalgets indstilling og har på den baggrund tilbudt Bolette Sandford Pedersen stillingen pr. 1. januar 2015 og de næste 5 år frem:

- Jeg ser frem til samarbejdet med Bolette Sandford Pedersen. Nordisk Forskningsinstitut står foran en spændende – men også en krævende – organisatorisk og faglig udvikling, når det pr. 1. januar 2015 fusionerer med Center for Sprogteknologi. Bolette har både fagligt og personligt den helt rigtige profil til at stå i spidsen for den kommende fusionsproces, udtaler dekan Ulf Hedetoft.

- Jeg vil samtidig benytte lejligheden til at rette en varm tak til såvel NFI's nuværende institutleder, Bente Holmberg for de 8 år, hun på meget kompetent vis har stået i spidsen for instituttet, som til Bente Maegaard, der i endnu længere tid og meget professionelt har tegnet CST. Begge fortsætter heldigvis i VIP-stillinger på det 'nye NFI'.

Bolette Sandford Pedersen kommer fra en stilling som professor ved Center for Sprogteknologi.