14. april 2008

Care and Conservation of Manuscripts 11

Den Arnamagnæanske Samling ved Nordisk Forskningsinstitut afholdt sammen med Den Arnamagnæanske Kommission og Det Kongelige Bibliotek den 11. sammenkomst i seminarrækken Care and Conservation of Manuscripts. Seminaret fandt sted på Københavns Universitet Amager den 24.–25. april 2008. Der var 175 deltagere fra 27 forskellige lande, heraf 30 foredragsholdere. Se programmet (på engelsk) her.

Fragmenter af håndskrifter Abstracts for de fleste foredrag kan nu ses her. Foredragene fra de første ni seminarer er udgivet; alle redigeret af Gillian Fellows-Jensen og Peter Springborg. Se nærmere her.

Care and Conservation of Manuscripts er en international, tværfaglig seminarrække. Seminarrækken har til formål at give en bred kreds af eksperter fra mange lande, bl.a. filologer, bibliotekarer, konservatorer, historikere og kemikere, mulighed for at mødes for at præsentere og diskutere deres forskningsresultater og metoder og udveksle erfaringer og viden om alle aspekter af håndskriftkulturen, med særlig fokus på de bevaringsmæssige forhold. Seminarrækken bidrager dermed til at nedbryde de naturvidenskabelige og humanistiske faggrænser, og den styrker forskningsfeltet og den nødvendige udvikling af konserveringsmetoder og opbevaringsforhold.

Seminarerne holdes hvert andet år, på skift i april og oktober. I det første seminar, som blev holdt i 1994 på Københavns Universitet, var der 30 deltagere fra fire lande (Danmark, Island, Sverige og England). I mellemtiden har seminarrækken fået international status og dermed større bevågenhed.

Næste seminar afholdes i oktober 2009.  

Yderligere oplysninger om seminarrækken Care and Conservation of Manuscripts kan studeres her.