22. april 2010

Navne afslører jernalderens svenske centralpladser - men ikke de danske

Lisbeth Eilersgaard ChristensenI en ny ph.d.-afhandling har Lisbeth Eilersgaard Christensen undersøgt om de såkaldte arkæologiske centralpladser fra jernalderen giver sig udtryk i navnemiljøer i Danmark.

Centralpladserne er områder med fundsteder som indicerer at stedet har haft en central funktion i regionen i forbindelse med religion, social status, militært forsvar el.lign. og ofte med en kombination af funktionerne.

Det har i nogen tid været kendt at navnene i Sverige grupperer sig i navnemiljøer, og at mønsteret i navngivningen gentager sig fra centralplads til centralplads. Men i det sydlige Skandinavien - og særligt i Danmark - ser det ud til at være anderledes.

Fund på stederne viser ellers at centralpladserne i Sverige og Danmark minder om hinanden fra et arkæologisk synspunkt, så det ville være oplagt at tro at ligheden også gik igen i navngivningen i området. Efter at have undersøgt hypotesen på grundlag af dansk stednavnemateriale kan Lisbeth E. Christensen imidlertid konkludere at billedet er mere nuanceret.

Afhandlingen forsvares den 29. april kl. 13.00 på Københavns Universitet Amager

Et antal eksemplarer af afhandlingen er fremlagt til gennemsyn og hjemlån i Det Kgl. Biblioteks information på Københavns Universitet Amager og til gennemsyn på Det Kgl. Biblioteks læsesal Øst, Diamanten samt på NFI, Njalsgade 136, 2300 København S.