25. februar 2016

Twitter-data indikerer sexisme-niveauet i den amerikanske valgkamp

I den amerikanske valgkamp udsættes især Hillary Clinton for sexistiske angreb på de sociale medier. I en analyse af Twitter-data har Center for Sprogteknologis Dirk Hovy, sammen med Rebekah Tromble fra Leiden Universitet, kortlagt hvorledes de ikke kommer fra den umiddelbare modstanders side.

Opgørelse af kønnede ord associeret med Hillary Clinton. Interaktiv visning af data kan ses i originalartiklen fra Washington Post.

Analysen bringes i Washington Post og er et resultat af et fagligt samarbejde på tværs af samfundsvidenskab og sprogteknologi. Hovy og Tromble har indsamlet Twitter-data, identificeret nøgleord og har kørt data gennem avancerede statistiske modeller som bl.a. har kunnet give indikationer på hvor stærkt de er knyttet til de enkelte kandidater i den amerikanske valgkamp.

Ordene som blev fundet via den første analyse, er blevet kodet efter positiv, negativ eller neutral valør når de blev brugt om den specifikke kandidat. Dermed kan de placeres i et skema.

Derudover er specifikke kønnede skældsord identificeret, hvorefter de indgår i en opgørelse af hvem der brugte dem i forbindelse med Hillary Clinton.

Gennem den videre analyse når de frem til et bud på i hvilken grad valgkampen på de sociale medier – og særligt på Twitter – er præget af sexistisk retorik, og i hvilken grad den kan siges at komme fra den ene eller den anden 'lejr'.